ВРЕМЕННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДНАТА ПРОВЕДЕНА АНКЕТА

АНКЕТА

Участвали 153 човека.

1. Аз съм … (огради или подчертай) :

Мъж Общо 97 Жена ОБЩО 56

2. Попадам във възрастова група (огради или подчертай) :

Под 10 години– – – –НЯМА– – – – -10-15години -5 м/ 9 ж

15-18години- 1 м/1 ж

18-25 години –2 м/ 2 ж

25-30 години– -14 м/3 ж

30-40 години-32 м/ 12 ж

40-50 години-25 м/ 14 ж

Над 50 години- 19 м/ 14 ж

3. Имам завършено образование

Начално / основно / – 14 деца

Средно образование – 15 човека

Висше образование – 114 човека

Общо – 143 човека, 10 не са отговорили на въпроса

5. Доволни ли сте от хигиената в съблекалните и басейните ?

Да 101 човека Не 54 човека

2-ма са отговорили с Да и Не на въпроса !

6. Доволни ли сте от отношението на персонала и треньорите към Вас или вашето дете ?

Да 143 човека Не 5 човека

5 –ма не са отговорили на въпроса

8 . Бихте ли препоръчали басейн Спартак на Ваши приятели и роднини, които да го

посещават?

Да 150 Не 2 1 не е отговорил

9. Идва лято и външния басейн ще работи.Бихте ли дошли на него в свободното си

време? Да 111 човека Не 40 2 не са отговорили на въпроса